Termeni si condiții de utilizare site

Politica de confidențialitate

Cadru general și drepturi de proprietate
Site-ul www.centrulatipic.ro și toate serviciile aferente acesteia sunt deținute și administrate de către ASOCIAȚIA TERAPEUTICĂ DE INTERVENȚIE, PSIHOTERAPIE INDIVIDUALĂ ȘI COMPORTAMENTALĂ – A.T.I.P.I.C.
Aceşti termeni şi condiţii definesc modul în care puteţi folosi această website şi serviciile aferente.
Aceşti termeni şi condiţii pot suferi modificări pe parcursul perioadei de funcţionare a site-ului, în funcţie de schimbările intervenite în funcţionarea acestuia, în ceea ce priveşte legislaţia aplicabilă sau din orice altă cauză considerată de către noi ca fiind generatoare de modificări. Rămâne în responsabilitatea dumneavoastră să accesaţi şi să verificaţi acest document în momentul în care accesaţi site-ul online.
Întregul conţinut al platformei este protejat prin Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe (în continuare, Legea Dreptului de Autor), toate drepturile fiind rezervate. Folosind site-ul www.centrulatipic.ro şi serviciile conexe veţi putea dona pentru unul sau mai multe proiecte derulate de ASOCIAȚIA TERAPEUTICĂ DE INTERVENȚIE, PSIHOTERAPIE INDIVIDUALĂ ȘI COMPORTAMENTALĂ – A.T.I.P.I.C.
Este interzisa orice reproducere, distribuire, transmitere, transferare, prezentare, difuzare, creare de opere secundare, vanzare, inchiriere, licentiere sau publicare de materiale de pe portal (indiferent de modalitatea de realizare a respectivelor activitati sau de suportul pe care s-ar salva materialele in vederea indeplinirii actiunilor mentionate anterior) de catre orice terta persoana, indiferent daca pentru un scop direct comercial sau de oricare alta natura pecuniara, fara acordul scris prealabil din partea ASOCIATIAȚIEI TERAPEUTICE DE INTERVENȚIE, PSIHOTERAPIE INDIVIDUALĂ ȘI COMPORTAMENTALĂ – A.T.I.P.I.C.
Descarcarea sau copierea prin orice metode a materialelor de pe portal nu transfera catre persoana in cauza licenta programelor de software sau drepturile asupra materialelor de pe site.
ASOCIAȚIA TERAPEUTICĂ DE INTERVENȚIE, PSIHOTERAPIE INDIVIDUALĂ ȘI COMPORTAMENTALĂ – A.T.I.P.I.C. își rezervă dreptul de a elimina orice postare de pe prezentul site în cazul în care constată că aceasta încalca legea, bunele moravuri ori depaseste scopul/ obiectul declarat al acestui portal.
Donații online
Donaţiile primite prin intermediul site-ului www.centrulatipic.ro şi al serviciilor conexe se fac în sistem de plată on-line cu cardul.
Plăţile sunt securizate, conform protocoalelor internaţionale de securitate şi confidenţialitate a datelor. Procesarea datelor de card se face pe o pagină securizată a procesatorului de plăţi.
Folosirea de cardului de debit sau credit fără permisiune.
Când o donaţie este făcută prin www.centrulatipic.ro, aceasta generează o tranzacţie pe cardul dumneavoastră care este finală şi nedisputabilă, în afară situaţiei în care este demonstrată folosirea fără acord a unui card de debit sau credit de către o altă persoană decât posesorul de drept. În acest caz, în care a fost folosită fără autorizare cardul dumneavoastră de credit sau debit, ori dacă acesta a fost furat sau pierdut, trebuie să notificaţi banca dumneavoastră emitentă şi să urmaţi procedura acesteia pentru aceasta situatie.
Încalcarea termenilor și condițiilor
În cazul în care dumnevoastră încălcaţi oricare din termeni şi condiţiile din prezentul document, ASOCIAȚIA TERAPEUTICĂ DE INTERVENȚIE, PSIHOTERAPIE INDIVIDUALĂ ȘI COMPORTAMENTALĂ – A.T.I.P.I.C. îşi rezervă dreptul de a suspenda temporar sau permanent, fără nici o notificare prealabilă, accesul dumneavoastră la unul sau la toate modulele asociate cu site-ul www.centrulatipic.ro şi serviciile conexe.
Legislaţie aplicabilă şi reglementări
Accesul utilizatorilor şi folosirea de către aceştia a site-ului www.centrulatipic.ro şi a serviciilor conexe sunt guvernate de legislaţia română în vigoare. Orice plângere sau litigiu determinate sau legate de utilizarea/funcţionarea acestei platforme, a conţinutului său a materialelor prezentate vor fi guvernate de asemenea de legislaţia română în vigoare şi supuse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente de pe teritoriul României, în cazul în care rezolvarea acestora nu este posibilă pe cale amiabilă.
Contact
Pentru orice informaţie legată de funcţionarea site-ului www.centrulatipic.ro şi a serviciilor conexe, precum şi pentru orice sesizări, reclamaţii, solicitări pe care le puteţi avea în legătură cu aceasta, ne puteţi contacta la adresa de email [email protected] , sau la punctual de lucru din Strada Diligenței, nr. 39, sector 3, București.

Politică de confidențialitate

I. Informații generale
 • I.1 Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale ASOCIAȚIEI TERAPEUTICE DE INTERVENȚIE, PSIHOTERAPIE INDIVIDUALĂ ȘI COMPORTAMENTALĂ – A.T.I.P.I.C. cu sediul în str. Cernauti, nr.13, bl.A10, sc.A, et.8, ap.48, sector 2, București, în calitate de operator de date.
 • I.2 Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.centrulatipic.ro.
II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
 • II.1. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, ASOCIAȚIA TERAPEUTICĂ DE INTERVENȚIE, PSIHOTERAPIE INDIVIDUALĂ ȘI COMPORTAMENTALĂ – A.T.I.P.I.C. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului.
III. Scopurile și temeiurile de prelucrării
 • III.1.Pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de ASOCIAȚIA TERAPEUTICĂ DE INTERVENȚIE, PSIHOTERAPIE INDIVIDUALĂ ȘI COMPORTAMENTALĂ – A.T.I.P.I.C. prin intermediul Site-ului.
  Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.
  Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare.
  Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.
  In scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe Site.
  Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al ASOCIAȚIEI TERAPEUTICE DE INTERVENȚIE, PSIHOTERAPIE INDIVIDUALĂ ȘI COMPORTAMENTALĂ – A.T.I.P.I.C. de a îmbunătății permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.
 • III.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, ASOCIAȚIA TERAPEUTICĂ DE INTERVENȚIE, PSIHOTERAPIE INDIVIDUALĂ ȘI COMPORTAMENTALĂ – A.T.I.P.I.C. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel: pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de ASOCIAȚIA TERAPEUTICĂ DE INTERVENȚIE, PSIHOTERAPIE INDIVIDUALĂ ȘI COMPORTAMENTALĂ – A.T.I.P.I.C. prin intermediul Site-ului.
  Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.
  Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale.
  Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.
  Pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site.
  Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al ASOCIAȚIEI TERAPEUTICE DE INTERVENȚIE, PSIHOTERAPIE INDIVIDUALĂ ȘI COMPORTAMENTALĂ – A.T.I.P.I.C. de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.
  Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.
IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele
Ca principiu, ASOCIAȚIA TERAPEUTICĂ DE INTERVENȚIE, PSIHOTERAPIE INDIVIDUALĂ ȘI COMPORTAMENTALĂ – A.T.I.P.I.C. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.
V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal
Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, ASOCIAȚIA TERAPEUTICĂ DE INTERVENȚIE, PSIHOTERAPIE INDIVIDUALĂ ȘI COMPORTAMENTALĂ – A.T.I.P.I.C. poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină ASOCIAȚIA TERAPEUTICĂ DE INTERVENȚIE, PSIHOTERAPIE INDIVIDUALĂ ȘI COMPORTAMENTALĂ – A.T.I.P.I.C. în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:
 • - pentru administrarea Site-ului;
 • - pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • - pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • - pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • - atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.
VI. Drepturile de care beneficiați
În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:
 • - dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către ASOCIAȚIA TERAPEUTICĂ DE INTERVENȚIE, PSIHOTERAPIE INDIVIDUALĂ ȘI COMPORTAMENTALĂ – A.T.I.P.I.C. conform celor descrise în prezentul document;
 • - dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea ASOCIAȚIEI TERAPEUTICE DE INTERVENȚIE, PSIHOTERAPIE INDIVIDUALĂ ȘI COMPORTAMENTALĂ – A.T.I.P.I.C. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • - dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către ASOCIAȚIA TERAPEUTICĂ DE INTERVENȚIE, PSIHOTERAPIE INDIVIDUALĂ ȘI COMPORTAMENTALĂ – A.T.I.P.I.C. a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate;
 • - dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • - acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate
  • - în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • - în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • - în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • - în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • - datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.
 • - dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  • - persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • - prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • - operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță
  • - persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate;
 • - dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către ASOCIAȚIA TERAPEUTICĂ DE INTERVENȚIE, PSIHOTERAPIE INDIVIDUALĂ ȘI COMPORTAMENTALĂ – A.T.I.P.I.C. către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • - dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
 • - în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al ASOCIAȚIEI TERAPEUTICE DE INTERVENȚIE, PSIHOTERAPIE INDIVIDUALĂ ȘI COMPORTAMENTALĂ – A.T.I.P.I.C. sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care ASOCIAȚIA TERAPEUTICĂ DE INTERVENȚIE, PSIHOTERAPIE INDIVIDUALĂ ȘI COMPORTAMENTALĂ – A.T.I.P.I.C. poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
 • - în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct;
 • - dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • - dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar. Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: [email protected] .


Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie.